Asutuskeskustaistelu

Pelaajan, ryhmän ja joukkueen taktiikat ja tanssiliikkeet. Henkilökohtainen huolto, naamioituminen, liikkuminen ja kommunikointi. Siis vähän kaikki jotka kuuluvat otsikon "Pelaajan tai joukon osaamistason kehittäminen"

Moderators: laturi, Gary

Post Reply
Gary
sohvakenraali
sohvakenraali
Posts: 2209
Joined: Fri 24 Aug, 2007 17:21:18
Location: Jalasjärvi,Oulu

Asutuskeskustaistelu

Post by Gary »

Asutuskeskustaistelu pitää sisällään toiminnan rakennetussa ympäristössä, myös rakennusten sisällä. Yleensä rakennuksissa tapahtuvasta taistelusta käytetään myös englanninkielisiä termejä CQB tai CQC.

Tilanteet ja vastustajat tulevat yleensä eteen nopeampaa ja yllättävämmistä paikoista kuin metsässä, siksi oman aseen hallitseminen ja valmiina pito on tärkeää.

Rakennettu alue vaatii huomattavasti enemmän miehiä kuin vastaavan kokoinen alue metsässä. Tilanteet muodostuvat helpommin sekaviksi, ja omien ampumista tulee varoa.

Toiminta ulkona

Taistelijan liikkuminen

Liikkumisessa käytetään hyväksi suojia kuten metsässäkin, rakennetulla alueella suojat ovat kuitenkin peittävempiä ja suurempia. Siten ne vaikuttavat enemmän myös liikkumisen suunnitteluun. Perusperiaate on liikkua seinustoja tai muita korkeita suojia myöten ja välttää kaikkia avoimia paikkoja. Mikäli jokin avoin paikka täytyy ylittää, on se pyrittävä tekemään siten, että ylitys on tapahtuu kapeimmasta ja nopeimmasta paikasta.

Rakennetulla alueella on paljon väijytyspaikkoja vastustajalle, etsi niitä aktiivisesti.

Suojien hyväksi käyttö on erittäin tärkeää nimenomaan rakennetulla alueella:
 • Suunnittele kulkureittiä kokoajan siten, että voit käyttää suojia mahdollisimman hyvin hyödyksi, ole valmiina suojautumaan nopeasti.
 • Älä paljasta isoa silhuettia vastustajalle. Näytä vain ase ja pää mikäli mahdollista. Yläruumiiseen on helpompi osua, pysy siis suojan takana.
 • Jos mahdollista, katso aina suojan vierestä äläkä sen yli.
 • Liiku matalana.
 • Hyvä suoja on sellainen joka suojaa myös sivustat.
Rakennetulla alueella suositeltava liikkumistyyli, johtuen laudankappaleista, askelmista ja muista esteistä, on kokoajan polvet hieman koukussa pienessä kumarassa edeten, siten ettei katsetta tarvitse pitää jaloissa. Ase on valmiusasennossa ylhäällä ja katse tulee pitää piippulinjan suuntaisena. Asetta ja ylävartaloa käännetään sinne minne halutaan katsoa. Täten ase on välittömästi valmiina ampumista varten kun vastusta huomataan. Tämä on sitä tärkeämpää mitä todennäköisempää vastustajan yllättävä esiintulo on.

Ryhmän liikkuminen

Ryhmän jäsenten väliset etäisyydet ovat lyhyempiä kuin metsässä, ei kuitenkaan yhdessä kasassa.

Seinustalla ryhmä liikkuu jonossa kaikki jäsenet seinän lähistöllä. Liike voi olla joko jatkuvaa, jolloin kaikki liikkuvat etummaisen tahtiin sopivilla väleillä tai vuorottaista, jolloin etummainen liikkuu pätkän, menee polvelle odottamaan jonka jälkeen toisena tuleva liikkuu ensimmäisen työ ja etummainen jatkaa taas pätkän. Perässä tulevat toistavat vastaavasti.

Aukeat pyritään ylittämään yksi kerrallaan toisten antaessa suojatulta.

Suojatuli on tärkeässä roolissa nimenomaan rakennetulla alueella, sen avulla liikettä voidaan pitää yllä kaikissa tilanteissa, kun vastustaja pidetään matalana. Englanninkielinen termi "suppressing fire" tarkoittaakin nimenomaan "lamauttavaa" tulta, jolla estetään vastustajan toiminta.

Suojaus
Rakennetulla alueella suojaus täytyy yleensä pitää joka suuntaan. Jonossa ensimmäisenä etenevä katsoo eteen, toisena tuleva vasempaan, kolmantena oleva oikealle ja viimeinen selustaan.

Hyvä tapa on myös katsoa mitä paikkoja edessä menevät suojaavat, valita nopeasti jäljelle jäänyt pahin suojaamaton suunta, ikkuna tai kolo ja suojata se.

Toiminta sisätiloissa

Sisällä liikkuminen ja sisäänmeno voidaan tehdä joko hitaasti, pyrkien yllätykseen. Kohtuullisella nopeudella käyttäen hyväksi tulivoimaa. Tai nopeasti pyrkien siten yllättämään vastustajat ennen kuin he kerkeävät reagoimaan tapahtuneeseen. Hidas eteneminen muuttuu jommaksi kummaksi jälkimmäiseksi siinä vaiheessa kun yllätysmomentti on menetetty.

Mikäli mahdollista, rakennukseen kannattaa pyrkiä sisään yhtä aikaa mahdollisimman monesta reiästä, tämä vaikeuttaa puolustavien työtä merkittävästi.

Kun sisätiloja vallataan, yleensä huone kerrallaan, etenevä liike täytyy säilyttää koko operaation ajan kunnes talo on vallattu tai päätetään perääntyä. Erityisesti tämä vaatii paljon harjoittelua, siksipä ei ole ihme, että maailman erikoisjoukot tätä jatkuvasti harjoittelevat.

Etenevä liike (eng. momentum) tarkoittaa mm. sitä, ettei oviaukkoihin jäädä laukaustenvaihtoon eikä huoneen puhdistuksen jälkeen ei jäädä ihmettelemään paikoilleen. Etenevä liike ei välttämättä tarkoita päätöntä ryntäystä, vaikkakin nopeus on tärkeässä osassa. Alussa kannattaa kuitenkin harjoitella vähän hidastettuna, jolloin muut asiat pääsevät hioutumaan paremmin.


Huoneen vyörytys

Huoneen vyörytykseen, eli valtaamiseen on monia tapoja eikä tässä kannata puuttua kuin perusteisiin selvyyden vuoksi. Valitettavasti airsoft sääntöjen ja puuttuvien välineiden vuoksi muutamaa normaalia taktiikkaa ei voi käyttää. Tämän ja yleensä tilannetta odottavan, skarppina olevan, vastustajan takia huoneen valtaus on erittäin riskialtista, ellei jopa lähes mahdotonta.

Huoneen vyöryttämiseen - riippuen huoneen koosta - tarvitaan normaalisti 2-4 henkeä, joista viimeinen voi jäädä ulkopuolelle ja suojata vain oviaukosta mikäli tarpeellista. Alussa kaikkien vyörytykseen osallistuvien täytyy olla selvillä tilanteesta; paikoillaan joko oven molemmin puolin tai samalla puolella vierekkäin ja ennenkaikkea valmiina toimimaan: Nopeus = elämä. Huoneeseen täytyy päästä "sukkana" sisälle.

Yksinkertaisin tapa vyörytykseen on seuraava: Ensimmäinen ovesta rynnätessään siirtyy joko vasemmalle tai oikealle puolelle, muistaen tarkistaa ensin oman nurkkansa! Toinen valitsee vastakkaisen puolen ovesta ja tarkastaa myös nurkkansa. Kolmas siirtyy samalle puolelle kuin ensimmäinen jne.

Tähän voidaan ja on kehitetty monia variaatioita, sopimuksia ja vaikka mitä piruetteja, mutta tätä perusperiaatetta noudattaen vyörytyksen voi tehdä periaatteessa täysin tuntemattomien pelaajien kanssa. Se on myös helppo muistaa.

Muutama perussääntö ja ohje on kuitenkin paikallaan:
 • Tehokkainta on ryhmittyä puolittain oven molemmalle puolelle
 • Jos ovi on kiinni, ensimmäinen ryhmittyy oven kahvan puolelle.
 • Oven avaa aina joku muu kuin ensimmäisenä sisään menevä
 • Toisena sisäänmenevä on vastakkaisella puolella kuin ensimmäinen. Sisään mennään siis vuorottain molemmilta puolilta.
 • Muista tarkastaa ensin oma nurkka.
 • Pysy matalana.
 • Älä kupeksi oviaukossa.
Last edited by Gary on Wed 10 Oct, 2007 16:18:09, edited 4 times in total.
Kari Knuuttila
gary @ jvisoft net

web-ylläpitäjä
webmaster@jvisoft.net
Gary
sohvakenraali
sohvakenraali
Posts: 2209
Joined: Fri 24 Aug, 2007 17:21:18
Location: Jalasjärvi,Oulu

Post by Gary »

Alkaa olla kohtuullisen valmis, jos on ideoita, taktiikoita, muutosehdotuksia tai huomioita niin tänne vain.
Kari Knuuttila
gary @ jvisoft net

web-ylläpitäjä
webmaster@jvisoft.net
User avatar
Mazor
kapiainen
kapiainen
Posts: 529
Joined: Fri 05 Oct, 2007 10:32:33
Location: Seinäjoki

Post by Mazor »

lisäsin numeroidun listan, niin helpompi viitata - Gary

Omakohtaisena kokemuksena voin antaa muutaman vinkin.
 1. Älä koskaan menetä tilannetajuasi rakennetussa ympäristössä. Jos havaitset vastustajan, älä menetä kontaktia häneen. Rakennetuilla alueilla on paljon erilaisia reittejä, ja jos menetät kontaktin voi vastustajasi mennä eri reittiä kuin luulet. Näin menetät etulyöntiasemasi, ja pahimmillaan vastustaja pääsee taaksesi ilman että huomaat.
 2. Kun liikut ilman kontaktia, mieti reittiäsi jatkuvasti. Katso mahdolliset suojat, vastustajien mahdolliset ilmestymispaikat, tulialueet. Mieti mihin suojaudut jos tilanne niin vaatii.
 3. Nopeat refleksit ovat tärkeässä asemassa rakennetussa ympäristössä.
  Tilanteet tulevat niin nopeasti, ettei toimintaa ehdi miettiä. Nopea matalaksi pudottautuminen kannattaa harjoitella automaattiseksi toimenpiteeksi.
 4. Kohdatessasi vastustajan yllättäen, avaa tuli nopeasti lyhyellä sarjalla ja suojaudu. Älä kuitenkaan jähmety suojasi taakse, vaan pakota vastustajasi hallitulla tulella pysymään suojassa ja liiku suojasta toiseen. Tarpeen tullen vetäydy.
 5. Opettele antamaan suojatulta ja käyttämään sitä itsekin hyödyksi. Suojatuli ei tarkoita hirveitä sarjoa vaan hallittua ampumista. Ammu suojaa ja sen yli yksittäisillä laukauksilla samalla kun kaverisi lähestyy sitä. Tai ammu itsellesi suojatulta yllä mainitulla tavalla.
 6. Lähestyessäsi suojaa jonka taakse vastustaja on suojautunut, kierrä suoja siltä puolelta kummalla aseesi on olalla. Näin et joudu taiteilemaan aseesi kanssa vaan se on koko ajan ampumavalmiina. Lähesty hiljaa jos mahdollista parin metrin päähän suojasta ja sen jälkeen nopealla liikkeellä ohita suoja. Ammu suojan takana oleva henkilö samalla kun ohitat suojan. Tarpeen tullen jatka matkaasi eteenpäin tai palaa tämän suojan taakse.
 7. Hallitse hermosi. Rakennetussa ympäristössä äänilähteitä voi olla paljon, tai sitten on täysin hiljaista. Kuulostele ääniä ja koita selvittää mitkä niistä ovat ihmisen aiheuttamia, mitkä merkityksetöntä taustaääntä.
 8. Ilmoita tilanteista tiimikavereillesi. Kerro havaitsemiesi vihollisten lukumäärä, mihin he ovat suojautuneet ja jos saat ammuttua jonkun ilmoita sekin. Näin pysytte paremmin tilanteen tasalla.
Siinäpä sekalaisessa järjestyksessä ajatuksia.
Sisällyttäkää asiatekstiin jos siltä tuntuu.
Gary
sohvakenraali
sohvakenraali
Posts: 2209
Joined: Fri 24 Aug, 2007 17:21:18
Location: Jalasjärvi,Oulu

Post by Gary »

Kiitos heti hyvistä ideoista, kaikkia ei voi ainakaan tähän artikkeliin laittaa, mutta muihin noista on hyvä poimia kohtia kans.

1: Laittaisin sopivasti muokattuna "Tuli ja liike" artikkeliin, se todennäkösesti jää kuitenki lyhkäsemmäksikin kuin tämä.

2: Lisään tähän juttuun, ehkä ensimmäiseen listaan.

3: Periaatteessa jo kiertäen mainuttu artikkelissa, mutta katotaan jos sais selkeemmin esiin.

4: "Tuli ja liike"-juttuun

5: "Tuli ja liike"-juttuun

6: Hyvä vinkki, en tiedä mihin juttuun laittas :?

8: Ei taida radion käyttöön sopia, mutta johonkin täytyy saada tämä tiedonvälitys kans mainittua.
Kari Knuuttila
gary @ jvisoft net

web-ylläpitäjä
webmaster@jvisoft.net
User avatar
MikaLinna
sohvakenraali
sohvakenraali
Posts: 2405
Joined: Fri 24 Aug, 2007 22:35:39
Location: Jalasjärvi
Contact:

Post by MikaLinna »

Gary, millos on yhdistyksen seuraavat reenit?

Viimeksihän oli huoneen vyörytys mutta noita muitakin voisi varmaan reenailla porukalla...oisko joku lauantai ennen virallisia pelejä vaikka klo 11-12 ohjattua toimintaa ajatuksena toteuttamiskelpoinen; pelithän alkaa nykyisin klo 12. Tai joku arki-ilta.
Team Linna :)
Mika Linna, GSM 050 3601046, mika.linna@gmail.com
Gary
sohvakenraali
sohvakenraali
Posts: 2209
Joined: Fri 24 Aug, 2007 17:21:18
Location: Jalasjärvi,Oulu

Post by Gary »

Kari Knuuttila
gary @ jvisoft net

web-ylläpitäjä
webmaster@jvisoft.net
Ruuti
Posts: 1
Joined: Sat 20 Sep, 2008 10:07:03

Post by Ruuti »

Ovatko nämä teidän taktiikat ihan jotain armejia taktiikoita ja semmoisia, joita oikeassa sodassa käytettäisiin?
Gary
sohvakenraali
sohvakenraali
Posts: 2209
Joined: Fri 24 Aug, 2007 17:21:18
Location: Jalasjärvi,Oulu

Post by Gary »

No oma kokemus pohjautuu armeijan ja rauhanturvareissun koulutuksiin sekä netistä luettuun materiaaliin ja tietysti opittuun airsoftin parissa. Näihin oppeihin perustuu tuo pelioppaan osio ja vetämäni harjoitukset.

Kyllä ne siinä mielessä on oikeita taktiikoita, mutta varmasti hat-hat miehillä on jippoja enemmänkin. Eri joukoissa on myös paljon eri koulukuntia ja tyylejä.
Kari Knuuttila
gary @ jvisoft net

web-ylläpitäjä
webmaster@jvisoft.net
Gary
sohvakenraali
sohvakenraali
Posts: 2209
Joined: Fri 24 Aug, 2007 17:21:18
Location: Jalasjärvi,Oulu

Post by Gary »

Kari Knuuttila
gary @ jvisoft net

web-ylläpitäjä
webmaster@jvisoft.net
User avatar
MikaLinna
sohvakenraali
sohvakenraali
Posts: 2405
Joined: Fri 24 Aug, 2007 22:35:39
Location: Jalasjärvi
Contact:

Post by MikaLinna »

Gary wrote:eikä hommat mene välttämättä aivan täysin oikein
http://www.youtube.com/watch?v=Xd0dIT2w118
Portaat ainakin unohtu varmistaa kokonaan :sad:
Team Linna :)
Mika Linna, GSM 050 3601046, mika.linna@gmail.com
Blondi
Posts: 12
Joined: Thu 30 Aug, 2007 20:52:25

Post by Blondi »

Hyviä videoita. Siitä sitten vaan opettelemaan. :wink:
Kauhava kiittää ja kuittaa!
@ Samu Kujanpää
User avatar
Fat_Fredd
Posts: 6
Joined: Wed 04 Mar, 2009 12:41:30
Location: Kuopio
Contact:

Post by Fat_Fredd »

Mielestäni monet armeijat ja poliisiosastot harjoittelevat liian teoreettisesti aketusta. Ainakin noiden videoiden perusteella. Itse harjoittelisin aina elävää vastustajaa vastaan. Ei tuollaiset huoneeseen rynnimiset ainakaan airsoftissa toimi.

Henkilökohtaisista taidoista kiväärin nopea "nosto" ja piippulinjalla tähtääminen ovat ensiarvoisen tärkeitä taitoja nopeiden tilanteiden takia.

Tämä onnistuu kotonakin helposti sillain, että otat seinästä jonkun pisteen johon haluaisit aseesi osoittavan. Sitten työnnät aseen eteen ja tämän jälkeen katsot tähtäimien läpi. Mikäli ase ei osoita haluamaasi kohtaan, korjaa asento ja paina se mieleesi. Sitten sama uudestaan. Tätä kun tekee toista sataa kertaa joka päivä kuukauden ajan, niin alkaa tähtääminen olla suhteellisen nopeaa ja vaivatonta.

Vaikka puhutaankin nostoista, niin ase pitäisi ennemminkin työntää eteen ja ottaa olalle, kun nostaa. Eli lähtötilanteessa piippu osoittaa ylös, eikä maahan.

Ryhmässä lähtisin opettelemaan siitä, että jokainen tietää oman tehtävänsä. Aina sama mies avaamassa ovet ja jokaisella oma sektori pidettävänä silmällä.
Gary
sohvakenraali
sohvakenraali
Posts: 2209
Joined: Fri 24 Aug, 2007 17:21:18
Location: Jalasjärvi,Oulu

Post by Gary »

Fat_Fredd wrote: Mielestäni monet armeijat ja poliisiosastot harjoittelevat liian teoreettisesti aketusta. Ainakin noiden videoiden perusteella. Itse harjoittelisin aina elävää vastustajaa vastaan. Ei tuollaiset huoneeseen rynnimiset ainakaan airsoftissa toimi.
Kaikki riippuu yllätysmomentista, ainakin airsoftissa jossa pelaajat ovat keskimäärin turhan "tottuneita" aseenkäyttäjiä. Airsoftissa myös puuttuvat kovat pamaukset, välähdykset ja tilanteen adrenaliini.

Kyllä meillä ihan hyviä vyörytyksiä on kuitenkin saatu aikaiseksi pelien aikana, kun vastapuoli ei ole ollut "nurkissa kämppäämässä". Harvoin toki ilman omia tappioita. Noita vyörytyksiä ei ole täällä varsinaisesti harjoiteltu porukalla kuin kerran, ja vielä olisi paljon parannettavaa :-).

Fat_Fredd wrote: Vaikka puhutaankin nostoista, niin ase pitäisi ennemminkin työntää eteen ja ottaa olalle, kun nostaa. Eli lähtötilanteessa piippu osoittaa ylös, eikä maahan.
Yritän tässä miettiä millainen tuo lähtötilanne oikeasti on, miksi piippu osoittaa ylöspäin? Millainen ase: pitkä, lyhyt vai pistooli?

Tietääkseni lähes kaikkialla opetetaan valmiusasento siten, että piippu osoittaa eteen ja viistosti alaspäin, valmiusasteesta riippuen. Joissain entisissä kommunistiblokin maissa opetettiin kantamaan asetta piippu ylöspäin mm. pistimen tehokkaamman käytön vuoksi. Asetta kannettiin alempana siten, että pistin oli silmien korkeudella. En usko, että tällaista kuitenkaan tarkoitit ja ehkäpä olen hiukan hukassa tuosta tilanteesta.

Meille opetettiin joskus myös aseen pito rinnan päällä oikeastaan keskellä vartaloa. Tästä on muutamia etuja:
* Rintamasuunta pysyy suoraan kohti uhkaa, jolloin luotiliivit suojaavat parhaiten. Liivin levyt ovat aika kapeat, eivätkä suojaa sivuja/viistosti edestä ammuttuja osumia.

* Tähtääminen tapahtuu piippulinjan avulla, ei tähtämien läpi ja se tulee tehtyä luonnollisemmin kuin olalta ammuttaessa. Sivuttaissuuntainen tähtäys on myös helpompaa ja tarkempaa.

* Liikkuminen molemman puolen kulmista suunnilleen yhtä tehokasta.

Aseenkantotavan pitäisi joka tapauksessa heijastaa valmiustilaa. Asetta tulisi kantaa sitä lähempänä ampumisasentoa, mitä suurempi riski on joutua asetta käyttämään.
Fat_Fredd wrote: Ryhmässä lähtisin opettelemaan siitä, että jokainen tietää oman tehtävänsä. Aina sama mies avaamassa ovet ja jokaisella oma sektori pidettävänä silmällä.
Tämä varmasti tuottaa tuloksia nopeampaa ja tehokkaammin kuin vapaampi harjoittelu, mutta vaatii kiinteän ryhmän jossa kaikki jäsenet ovat aina paikalla.

Itse suosin roolitusta, joka riippuu omasta sijainnista ryhmässä sillä hetkellä ja taktisen ajattelun iskostumista mieliin, jolloin pelaaja osaa soveltaa tekemisensä sen hetkiseen tilanteeseen. Tällaisen toimiminen vaatii taakseen aika paljon enemmän kokemusta jokaiselta ryhmän jäseneltä. Maybe someday... :D

Mutta tuo tehtävien tietäminen on kyllä perusedellytys molemmissa tapauksissa.
Kari Knuuttila
gary @ jvisoft net

web-ylläpitäjä
webmaster@jvisoft.net
User avatar
MikaLinna
sohvakenraali
sohvakenraali
Posts: 2405
Joined: Fri 24 Aug, 2007 22:35:39
Location: Jalasjärvi
Contact:

Post by MikaLinna »

Gary wrote: Itse suosin roolitusta, joka riippuu omasta sijainnista ryhmässä sillä hetkellä .
OffTopic:
Ilimankos Gary tuleekin aina keskellä ja vielä selkä edellä meikäläisen ampumasektorille...hmm...seuraavassa tiimipelissä pitääkin muistaa tämä teitin taktiikka
:lol:

Tuota ryhmäkäyttäytymistä on vain harjoiteltava aina vain uudestaan ja uudestaan...aika usein käy niin että se yksi tai kaksi ryhmän jäsentä tippuu heti alussa ja homma ns. kusee kintuille - tämäkin varmasti paranisi toistoilla, välillä nämä kuviot on jopa hienosti onnistuneetkin vaikka se vastustaja onkin majoittunut sinne rakennuksen sisänurkkiin, on se sieltä hyvin organisoidulla yhtäaikaisella iskulla myös pois otettu - ainakin kerran :thumbsup

Ja pahitteeksihan ei ole reenata tätä kahden ryhmän yhteistoimintaa; toinen iskee rakennuksen tms. kohteen toiseen päähän ja toinen toiseen samalla hetkellä. Tätähän pystyy parhaiten reenaamaan "aidossa" pelitilanteessa 8vs8 tiimipeleissä, jolloin on joukkueet muodostetaan kahdesta 4 hengen tiiviistä tiimistä tai yhdestä 8 hengen tiimistä jossa on 2 ryhmää jo ennestään.

Mutta, tätähän pitäisi vain päästä reenaamaan...ainoa tapa saada tuloksia.
Team Linna :)
Mika Linna, GSM 050 3601046, mika.linna@gmail.com
User avatar
Kristian Koskela
swatti-hatti
swatti-hatti
Posts: 105
Joined: Wed 17 Jun, 2009 20:39:40
Location: Seinäjoki

Post by Kristian Koskela »

http://www.youtube.com/watch?v=Ms6n6JpotA4

Kaverit liikkuvat aika nätisti!
Kaikki överiksi!
Post Reply